متعلقات و لوازم جانبی

عدد ثابت منشوری : ۰ میلیمتر کشور سازنده : چین محل ساخت : چین مدت زمان گارانتی : ۱ سال  
عدد ثابت منشوری : ۰ میلیمتر کشور سازنده : سوئیس محل ساخت : سنگاپور مدت زمان گارانتی : ۱ سال    

عدد ثابت منشوری : ۳۴+ میلیمتر کشور سازنده : ژاپن محل ساخت : چین مدت زمان گارانتی : ۱ سال  

عدد ثابت منشوری : ۳۰+ میلیمتر کشور سازنده : ژاپن محل ساخت : چین مدت زمان گارانتی : ۱ سال
عدد ثابت منشوری : ۰ میلیمتر کشور سازنده : سوئیس محل ساخت : سنگاپور مدت زمان گارانتی : ۱ سال
عدد ثابت منشوری : ۰ میلیمتر کشور سازنده : سوئیس محل ساخت : سنگاپور مدت زمان گارانتی : ۱ سال
ابعاد : ۱۰۰X100 میلیمتر کشور سازنده : چین محل ساخت : چین مدت زمان گارانتی : ندارد
عدد ثابت منشوری : ۰ میلیمتر کشور سازنده : سوئیس محل ساخت : سنگاپور مدت زمان گارانتی : ۱ سال