متر لیزری

دقت اندازه گیری 2 میلیمتر برد اندازه گیری 40 متر قابلیت ثبت 3 داده  مجهز به بلوتوث با قابلیت اتصال به تلفن همراه هوشمند و...
دقت اندازه گیری 1.5 میلیمتر برد اندازه گیری  100 متر اندازه گیری فاصله ، مساحت ، حجم و اندازه گیری در حالت پیوسته جمع و تفریق...
 دقت اندازه گیری 1.5 میلیمتر برد اندازه گیری 60  متر اندازه گیری فاصله ، مساحت ، حجم و اندازه گیری در حالت پیوسته جمع و تفریق کردن فواصل ، مساحت ها و...