جی پی اس دستی

مجهز به صفحه نمایش رنگی - لمسی در ابعاد 3 اینچ  دارای گیرنده بسیار حساس (High Sesitivity)  قابلیت دریافت سیگنال به صورت همزمان از دو...
مجهز به صفحه نمایش رنگی - لمسی در ابعاد 3 اینچ دارای گیرنده بسیار حساس (High Sesitivity) قابلیت دریافت سیگنال به صورت همزمان از دو...
مجهز به صفحه نمایش رنگی - لمسی در ابعاد 3 اینچ دارای گیرنده بسیار حساس (High Sesitivity) قابلیت دریافت سیگنال به صورت همزمان از دو ماهواره...