ترازیاب

با دقت 1.5 ميليمتر در یک كيلومتر ترازیابی رفت و برگشت  دقت فاصله یابی 10 ميليمتر در فاصله كمتر از 10 متر و 1 ميليمتر به ازاي هرمتر فاصله يابي  دامنه...
 -  با دقت 0.7 ميليمتر در یک كيلومتر ترازیابی رفت و برگشت -  با قابلیت نصب میکرومتر -  دارای لمپ برای قرائت زاویه افقی -  با بزرگنمایی 32 برابر - ...
با دقت 1 ميليمتر در یک كيلومتر ترازیابی رفت و برگشت دارای لمپ برای قرائت زاویه افقی با بزرگنمایی 30 برابر دارای کمپانساتور دارای بدنه کاملا فلزی...
با دقت 1/5ميليمتر در یک كيلومتر ترازیابی رفت و برگشت  دارای لمپ برای قرائت زاویه افقی  با بزرگنمایی 28 برابر  دارای کمپانساتور  دارای بدنه کاملا فلزی...